Настав час, коли за всією повнотою Божественної Істини ви повинні звернутися до Вищої частини самих себе

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ

15 травня 2005 року

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ. Я ЄСМЬ промовляю зсередини тебе.

Усе, що ми робили досі, було підготовкою до твого сприйняття нової інформації. І сьогодні я зроблю спробу довести до твоєї зовнішньої свідомості частину нової інформації в тому вигляді, який буде найбільш доступний для твого сприйняття.

Уся складність спілкування між світами полягає в тім, що для наших світів характерні різні вібрації. І коли ми піднімаємо твої вібрації до рівня, коли ти можеш сприйняти інформацію, що виходить з вищих сфер Світла, то незбіжність твоїх вібрацій з навколишнім світом позначається на всьому, що тебе оточує, і особисто на тобi.

Твій світ не може витримати навіть короткочасного підвищення вібрацій. Миттю до місця приймання диктовок стікаються всі ті сили, що протистоять силам Світла. Тому вкрай складно зберегти рівновагу й баланс.

Тому не настільки важлива інформаційна складова диктовок, скільки важливий сам факт закріплення фокусу Світла у фізичній октаві й можливість використовувати цей фокус Світла постійно протягом значного проміжку часу. Ми маємо можливість виявити сили, що протистоять нам, і вжити заходів до їхнього балансування, нейтралізації або переполяризації.

Уся складність полягає в тім, що через щільність фізичного світу неможливий прямий вплив на ваш світ за допомогою Iстот Світла, які перебувають у нашому світі.

Ваш світ утворився як відображення свідомості людських істот. І в міру відділення свідомості людини від Божественних зразків, матерія дедалі більш ущільнювалася та зрештою сформувалася щільна завіса, що відокремлює наші світи. Це суто енергетична завіса, крізь яку спілкування між світами вкрай утруднено.

І при всьому прагненні Iстот Світла до сходження у ваш світ вони не можуть це зробити, тому що не можуть проникнути у ваш світ через низькі вібрації. Те саме характерно для людських істот. У своєму втіленому стані вони не можуть піднятися крізь завісу. У крайньому разі, не пройшовши певного тренування та навчання під керівництвом Вознесених Iстот, тобто Істот, які перебувають за завісою.

Тому Небесний світ не може безпосередньо вплинути на земний світ. І для того щоб здійснювати контроль і спрямування розвитку вашого світу відповідно до Божественних Законів, ми змушені вдаватися до допомоги посередників, людей, які пройшли певне навчання та здатні підвищувати свою свідомість до рівня Вознесених Iстот.

Процес взаємопроникнення світів подібний до процесу пірнання. Високорозвинені Істоти Світла пірнають у ваш світ, приймаючи втілення та разом із втіленням приймаючи на себе певну карму у вигляді різних недосконалостей. Ось чому кажуть, що у втіленні не перебувають досконалі істоти. Досконалі істоти просто не зможуть перебувати у вашому світі.

Але в ході свого розвитку й навчання співробітники Світла відновлюють частину своїх знань і здібностей і роблять пірнання вже в наш світ за допомогою медитативних практик і змінених станів свідомості.

Хибною думкою є те, що співробітники Світла обов'язково є повною досконалістю, такими собі богами.

Досконалості немає місця у вашому світі. Принаймні, у місцях, густо населених людьми.

У цьому полягає трудність розпізнавання співробітників Світла й розрізнення їх від людей, які вибрали служити протилежним силам. Силам, що створюють ілюзію.

Коли ваша свідомість досягає певного рівня розвитку, то ви здатні відрізнити, хто з людей є провідником яких сил. Але для звичайної людини на нинішній стадії розвитку людства не є можливим визначити, з представником яких сил вона має справу.

Ситуація ускладнюється ще тим, що кожна людина, яка приходить у втілення, піддається дії двох протилежних сил. Насправді, протиборство цих сил іде всередині кожної людини. Я маю на увазі протиборство сил, які множать ілюзію та згортають ілюзію.

Тому в кожну конкретну мить часу в людині можуть переважати ті чи інші сили. Наприклад, ще вчора ви мали справу з людиною, у якій переважали сили Світла. Тобто її можна було вважати світлою людиною. Але пройшла ніч, і під час здійснення внутрішньої битви в цій людині здобули перемогу, або часткову перемогу, сили пiтьми.

Ви маєте справу з тією самою людиною, і зовні вона виглядає точно так само, але за своєю суттю вона є вже зовсім іншою людиною. І ця її внутрішня суть рано чи пізно почне проявляти себе. Але пройде не один місяць або, може бути, навіть рік, коли ці змінення в людині будуть помітні. Ось у цьому й полягає складність взаємодії з вашим світом. Фактично ваше фізичне тіло є просто механізмом, роботом, що управляється внутрішніми силами, під вплив яких ця людина вибрала потрапити.

Ось чому вам говориться постійно, що ви повинні орієнтуватися на відповіді вашого серця, вашого Вищого Я. Ваше Вище Я завжди знає відповідь на запитання, з ким ви маєте справу, які сили стоять за тією людиною, яка стоїть перед вами.

І, на жаль, немає іншого більш надійного й вірного способу для того, щоб вам орієнтуватися у вашому світі.

Тому все істинне вчення, що дається нами, направлене на розвиток вашого зв'язку з вашим Вищим Я. Щоб ви не були сліпими кошенятами, що тицяються від одного вчителя до іншого, що переходять з однієї віри в іншу, з однієї релігійної течії в іншу. Наше завдання ‒ щоб ви змогли орієнтуватися не тільки в зовнішніх вченнях, а й всередині кожного вчення. Тому що й всередині вірних вчень є люди, які діють на боці сил пiтьми, і є в тих вченнях, котрі ви можете вважати невірними, люди, які є повністю світлими служителями.

Немає та не може бути однозначності у вашому світі.

І метою сьогоднішньої бесіди є дати вам бачення не чорно-білої картини світу, де борються дві протилежні основи й лінія фронту між цими сторонами, що протиборствують, чітко окреслена.

Ваш світ дійсно є ареною боротьби двох початків, або двох сил. Але нюанси й тонкощі їхнього проникнення у всі сфери людської діяльності так хитро сплетені, що немає можливості розплутати це хитросплетіння швидко й без утрат.

Тому хід еволюційного розвитку людства покликаний навчити вас розбиратися у всіх тонкощах гобелену життя. Знаходити найменші відтінки світла і тіні в навколишній дійсності й зрештою навчити кожного з вас безпомилково визначати шлях і напрямок руху.

Але доти ви будете потрапляти в різні кармічні ситуації, підпадати під вплив різних сил.

І в ході подолання ваших перешкод і розпізнавання всіх відтінків світла і тіні в навколишньому світі й насамперед всередині вас самих, ви набудете чистого Божественного бачення та напрацюєте безцінний досвід, який буде вашими скарбами на Небесах. Тими скарбами, яким не загрожуватиме ні іржа, ні міль.

Настав етап, коли ви повинні відійти від чорно-білого мислення та знаходити зерна істини самостійно. Нинішній етап вашого розвитку якраз і характеризується тим, що ви маєте багато вчителів і багато течій. І для того щоб розібратися у всьому цьому розмаїтті, вам знадобиться тільки один надійний орієнтир, який ви всі маєте, − ваше Вище Я.

Тому ті з вас, хто встане на шлях встановлення зв'язку з вашим Вищим Я, отримають переваги на цьому етапі еволюційного розвитку перед тими людьми, які за старим звичаєм будуть шукати зовнішнього вчителя, зовнішню організацію, що здатні дати їм всю повноту Божественної Істини.

Однак настав час, коли за всією повнотою Божественної Істини ви повинні звернутися до самого себе, до Вищої частини самих себе.

Ви можете обійти всю земну кулю в пошуку відповідей на ваші запитання. Ви можете відвідати сотні вчителів і тисячі організацій. Але те, що вам дійсно необхідно зробити на цьому етапі, це звернутися до єдиного істинного Гуру, який перебуває у вашому серці і який чекає на вас, щоб дати свої повчання і своє навчання.

Я ЄСМЬ ТЕ ЩО Я ЄСМЬ.