Мудра людина шукає Бога у своєму серці

Улюблений Мельхіседек

4 травня 2005 року

Я ЄСМЬ Мельхіседек. Я ЄСМЬ який прийшов до вас через цього Посланника Божого.

Я ЄСМЬ рідко приходжу й вступаю у спілкування з людьми Землі, і сьогоднішнє спілкування є винятком.

Ви, можливо, чули про священство ордена Мельхіседека. Але чи багато хто з вас здогадується, про що йдеться?

Мій орден не належить до певного віросповідання. І чин священика Мельхіседека присвоюється на підставі духовних досягнень, властивих індивідууму, а не на підставі зовнішньої посади, займаної людиною в зовнішній церкві. Вас здивує, але жоден з вищих духовних керівників релігійних конфесій, що існують на Землі, не належить до священства за чином Мельхіседека.

Я висвячую своїх священиків на внутрішніх рівнях, і основною якістю, яку я беру до уваги, є повна й безумовна відданість Волі Бога.

Для індивідуумів, які заслужили бути посвяченими в сан священика за чином Мельхіседека, обов'язковим є проходження тестів на семи основних Променях і на п'яти таємних Променях. Тому в мого священства розкриті всі 12 чакр, розташованих уздовж хребетного стовпа. Однак головною вимогою є проходження тесту на тринадцятому Промені, або на шостому таємному Промені.

Так, улюблені, я є Ієрархом Шостого таємного Променя, або Тринадцятого Променя. І чакра мого Променя розташована між чакрою вашого третього ока й вінцевою чакрою.

Вас здивує, але розкриття цієї чакри неможливо для людей, які замкнули себе в рамки традиційних релігійних конфесій, з тієї причини, що жодна з існуючих у світі релігійних конфесій не задовольняє вимогам справжнього служіння Богові.

Надто багато догм і обмежень, які відділяють послідовників цих конфесій від істинного служіння та від істинного шанування Бога.

Мої священики − це, переважно, відлюдники, йоги, старці, які хоч формально можуть і належати до будь-якої традиційної віри, але наслідують мої заповіді, мої наставляння і мій кодекс поведінки.

А мій кодекс поведінки дуже суворий. І передусім це повна відданість Волі Бога й збереження в чистоті енергій Божественної Матері.

Мій Промінь − це Промінь Божественного служіння та Божественної чистоти.

Однак у мої наміри не входить протиставити вас будь-якій офіційній релігії та віросповіданню. Релігії існують, і марно з ними боротися або протиставляти себе їм.

Усі існуючі у вашій цивілізації інститути, разом з інститутом церкви, пристосовані до вашої середньої свідомості й відображають рівень вашої свідомості.

І якщо людина має жорсткі обмеження у своїй свідомості, пов'язані з її уявою про Віру, про Бога, про моральні й етичні норми поведінки в суспільстві, то змінити свою свідомість, подолати ці обмеження та вийти за їхні межі вона може лише сама. І першим кроком буде розуміння властивих її свідомості обмежень і бажання подолати ці обмеження.

Це, улюблені, було причиною всіх релігійних воєн, коли обмеження свідомості людей, часом навіть навмисно встановлені обмеження, використовувалися правлячою релігійною верхівкою для маніпулювання людьми й використання людей у корисливих інтересах.

Мені боляче спостерігати, як абсолютно надумані обмеження досі слугують причиною релігійної нетерпимості й релігійного протистояння. Улюблені, Бог не має обмежень, і більшість існуючих релігійних поглядів із часом відпаде. Це тільки тимчасове вбрання Божественної Істини, яке існує в нинішній період історичного розвитку.

І для тих людей, які мають достатньо високий рівень своєї свідомості, не існує ніяких протиріч між будь-якою релігією та будь-якою системою світогляду, крім самого головного протиріччя, з яким неможливо примиритися.

Я підійшов, улюблені, до дуже тонкого й дуже делікатного питання. Я казав раніше про те, що священство ордена Мельхіседека безумовно віддане Волі Бога. І питання завжди полягало в тім, як розуміти цю Волю Бога.

Дійсно, улюблені, доти, поки ви не пройшли відповідних посвячень, ви не можете бути впевнені, що ваше розуміння та ваше уявлення про Волю Бога відповідають Істині.

І дуже багато людей, які використовують невігластво мас, серед якого й невігластво в питаннях розуміння Бога, для своїх корисливих цілей.

І межа між людьми, які дотримуються істинного розуміння Віри й хибного, проходить не між будь-якими конкретними релігіями й вірою. Ця межа, улюблені, проходить у серцях людей. І існує дуже багато щирих служителів. І існує також іще більше вдаваних служителів, які не мають у собі нічого від Бога, але які найбільш говорять про Бога й служіння.

Ви чуєте правильні слова, ви навіть можете бачити правильні вчинки, але ці люди не будуть слідувати істинній Волі Бога, і вони не будуть істинними служителями.

Чи є, улюблені, у вашому світі будь-який критерій, яким ви могли б керуватися, для того щоб відокремити справжніх служителів Бога від удаваних у своїй свідомості?

Це запитання у ваш час набуває першочергового значення. Однак відповідь на це запитання дав улюблений Ісус 2000 років тому. Ви повинні судити за плодами.

Не за справами, словами, учинками, а саме за плодами. Тому що ви можете чути правильні слова, і ви можете бачити правильні дії, а плiд, результат цих дій, буде гнилий.

Тому ви не можете судити протягом малого проміжку часу. Хоча час прискорився і плоди зараз дозрівають набагато швидше, що пов'язаноз прискореним поверненням карми в цілому на планеті Земля.

Усе, що відповідає Волі Бога й Божественному служінню, буде жити у віках і переживе тих служителів, які стали носіями того чи іншого Вчення або Віри. Усе ж, що не відповідає Божественному служінню, дуже скоро явить свої гнилі плоди.

Ті ж з вас, хто нетерплячий, хто бажає негайно отримати відповідь про відповідність тієї чи іншої новомодної релігійної течії або секти Волі Бога, можуть отримати непряме уявлення, вивчивши основні положення цього вчення, що проповідується.

І я зараз перелічу вам кілька таких непрямих ознак.

Ви знаєте, що сталася  зміна епох. І космічні цикли обернулися. Почався величезний за своєю тривалістю цикл згортання ілюзії. Тому все, що спрямовано на згортання ілюзії, побічно свідчитиме про відповідність Волі Бога.

Я поясню це на прикладі. Є всередині вас те, що вічно, і є ваша тлінна частина.

І якщо ви бачите надмірну турботу про зовнішнє процвітання або зовнішнє благополуччя, то більш детально зупиніться на тих положеннях вчення, якому ви намагаєтеся дати оцінку, що пов'язані із затвердженням будь-яких пріоритетів, котрi належать цьому світові. Це може бути зайве слідування ритуалам і церковним догмам, зайва турбота про здоров'я тілесного храму або прагнення забезпечити безбідне існування на фізичному плані.

Ваше его, будь-які ваші прихильності до цього фізичного світу, мають бути подолані. Подивіться, що йдеться в досліджуваному вами вченні про подолання вашого его, про відмову від нереальної частини вас самих?

І до будь-якого положення будь-якої релігії ви можете тепер підходити із цією даною вам універсальною міркою Нової Епохи.

Намагайтеся складати враження, не керуючись вашою зовнішньою свідомістю, а з точки максимального наближення вашої свідомості до Божественної Істини. І завжди знайте: немає нічого за межами вас самих, що може зашкодити вам і завдати будь-якої шкоди вашій душі.

Тільки ваші власні вади й недосконалості притягують вас до тієї чи іншої релігії, тієї чи іншої віри. Тому перш ніж увійти до складу будь-якої релігійної організації, чесно й неупереджено поговоріть із собою. Що вами рухає, що змушує вас приєднуватися до цього вчення або секти?

Прагнення поправити своє здоров'я?

Поправити своє матеріальне становище?

Прагнення реалізувати себе в цьому світі?

Бажання допомогти ближньому?

Чим більше ваш мотив буде наближений до Божественного, тим більша ймовірність того, що те вчення, яке ви виберете для себе, щоб слідувати йому, буде максимально відповідати Божественній Істинi й Істиннiй Вірі.

Не забувайте, що все в цьому світі притягується за вібраціями. І ви притягуєтесь саме до тієї віри й до того релігійного напряму, які в цей момент на нинішньому етапі розвитку вашої душі здатні дати вам найкраще вчення та краще повчання.

І жодна релігія, і жодна релігійна течія, які ви вважаєте неправильними, не могли б існувати, якби вони не спиралися на енергію людей, що живлять цю релігію як духовною енергією, так і матеріальною енергією у вигляді ваших грошей і пожертв.

Мудра людина шукає Бога в єдиному місці, де Він перебуває, − у своєму серці. Людина менш мудра шукає мудрість зовні себе, у зовнішніх релігіях і віруваннях. І вона отримує свої уроки на Шляху.

Священики за чином Мельхіседека служать Єдиному й Неподільному Богові, який перебуває в серці кожної живої істоти.

Я дав вам сьогодні важливе повчання. І я думаю, воно буде вам корисне в якості орієнтира в морі нових релігій, посланників і сект.

Я ЄСМЬ Мельхіседек.