Без підтримки справжніх духовних традицій неможливий успішний розвиток суспільства

Господь Ланто

25 грудня 2014 року

Я ЄСМЬ Ланто.

Я знову прийшов. Я дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова буде корисна для вас, для ваших душ.

Ви знаєте, що дуже важливим у ваш час є саме зосередити всі ваші зусилля на підтримці внутрішнього балансу. Балансу ваших енергій. Тому що я не відкрию ніякого секрету, якщо скажу вам, що фактично всі духовні досягнення людини визначаються тільки одним: здатністю підтримувати стан внутрішнього спокою і єдності з Творцем, незважаючи ні на які зовнішні обставини.

Саме цієї якості домагалися Вчителі людства від своїх учнів.

Завжди, коли Великий Вчитель приходив у втілення, він створював навколо себе коло відданих чола. І саме ці чола забезпечували підтримку й успіх місій Світу, з якими на Землю постійно приходять Вчителі людства.

Однак у ваш час втрачено саме поняття гуру-чола відносин.

У вас немає традицій, немає шанування Вчителя. Варварство охопило всі сфери людського життя.

Тоді, коли свідомість більшості людства постійно перебуває на рівні задоволення чисто тваринних інстинктів і потреб, неможливо очікувати високих духовних досягнень. Усі духовні досягнення завжди забезпечувалися традиціями певних духовних шкіл. Завжди існував інститут підтримки духовних традицій. Виняток становить ваш час.

У більш давні часи люди знали, що без підтримки справжніх духовних традицій неможливий успішний розвиток суспільства.

Будь-яке суспільство, з основ якого надійно видалені духовні традиції, приречене на виродження і вимирання.

При всій удаваній привабливості існуючої зараз на Землі цивілізації поклоніння "золотому тельцеві" ця цивілізація не матиме продовження. На жаль, вона приречена, бо відірвала себе від Бога й, отже, відірвала себе від джерела Божественної енергії. А ви знаєте, що все в цьому світі підтримується та існує лиш завдяки Божественній енергії.

І тільки добровільно відмовляючись від джерела енергії, цивілізація прирікає себе на небуття.

Так було завжди в минулі віки.

На жаль, у цей час існуюча в літописах історія людства налічує всього кілька тисячоліть. І якби ви мали можливість зазирнути глибше, у глибину віків, то перед вами постали б живі приклади того, як відрив від Бога й невірне використання Божественної енергії призводили до знищення, з технічної точки зору, дуже високорозвинених цивілізацій.

Найближчим історичним прикладом може слугувати знищення Атлантиди. У ще не загублених легендах говориться про те, що величезний материк був знищений за лічені дні: занурений у безодню океану.

Уціліли тільки обрані послідовники Вчителів людства, які у своєму серці зберегли відданість Богові.

У той час, близько мільйона років тому, материк Атлантида перебував у постійному стані війни. Люди, які населяли цей материк, були розділені по головному принципу: ставленню до Бога і Його Закону.

Частина людей використовувала Божественну енергію виключно для задоволення своїх все зростаючих бажань і примх.

Інша, менша частина людства, зберігала відданість Богові. Між цими двома групами людей відбувалася постійна ворожнеча й протистояння.

Це дійсно два абсолютно протилежні за своєю внутрішньою суттю напрямки розвитку людства: перший ‒ направлений на служіння своєму его й задоволенню його бажань, другий ‒ направлений на служіння Богові й ближньому.

Придивіться уважно до тієї ситуації, яка склалася у світі зараз. Чи не здається вам, що історія повторюється?

Вона повторюється з гідної заздрості сталістю. Але у ваш час людей, які відстоюють істинні Божественні принципи у своїх життях, стало значно менш у процентному відношенні.

Це пояснюється тим, що зараз на планеті перебувають двієчники, ті люди, які відстали у своєму розвитку, духовному розвитку від передової частини людства, тієї частини, яка зараз перебуває на більш високих енергетичний рівнях.

Ваш час називається Калі Юга. Це саме назва епохи деградації і відсутності пріоритету Бога в житті людей.

При всій удаваній зовнішній пишноті й при всіх суто технічних досягненнях, існуюча цивілізація приречена на знищення саме внаслідок того, що вона відірвала себе від Бога і Його Закону.

І велика, усе зростаюча чисельність населення земної кулі, говорить про наближення якоїсь критичної точки. У своїй безмежній милості Творець дає шанс всім душам виявити свою справжню Божественну природу. Але оскільки у тисячолітній низці попередніх втілень, нині втілені індивідууми демонстрували небожественну поведінку, то й умови, у яких вони повинні тепер продемонструвати Божественні зразки поведінки, не є найкращими.

Таким чином діє Закон Карми.

Якщо люди бажають потурати своїм бажанням і пристрастям, то з кожним наступним втіленням вони потрапляють у дедалі більш гірші умови, що перешкоджають вияву їхньої Божественної природи.

В описаній мною картині немає нічого апокаліптичного й безвихідного. Кожна людина має шанс змінити вектор своїх спрямувань на Божественний у будь-який момент.

Наше завдання ‒ приходити й давати вам наше Вчення, яке є воістину надійним дороговказом у вірному напрямку, у напрямку безсмертя ваших душ.

Ті, хто знайде в собі сили й мужність, віру й спрямованість і піде в зазначеному нами напрямку, створять зерно наступної цивілізації Золотого Віку.

Ті, хто віддасть перевагу слідувати за своєю тваринною природою, зрештою отримають втілення в тих умовах, які найбільш відповідають їхній внутрішній суті.

Сьогодні, я сподіваюся, у нас відбулася важлива бесіда, яка багато прояснює для ваших душ.

Я ЄСМЬ Ланто.