Ви повинні стати електродами, через які станеться насичення Світлом фізичного плану планети Земля

Улюблена Афіна Паллада

17 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Афіна Паллада, яка прийшла до вас через цього Посланника.

Ви знаєте мене? Я ЄСМЬ Богиня Істини і Я ЄСМЬ також член Кармічного Правління.

Я ЄСМЬ прийшла до вас сьогодні, щоб дати деякі знання, що стосуються прояву Закону Карми у вашому фізичному світі. Коли ви приходите у втілення, то завіса закривається за вами, і ви перестаєте пам'ятати про те, що відбувалося з вами перед втіленням, ви забуваєте ваші попередні втілення. Такий стан речей існував не завжди. І ця міра, скоріш, є гуманною стосовно ваших життєпотоків, ніж обмежувальною.

Справа в тім, що в багатьох ваших життях ви здійснювали не найкращі вчинки, і якби ви пам'ятали про всі свої тяжкі вчинки й зловживання, то ви не змогли б діяти у вашому теперішньому житті. Тому завіса у вашій пам'яті закривається відразу після вашого народження. Однак ця завіса не є щільною для тих, хто своїми заслугами проклав шлях для володіння даром бачити минуле і майбутнє. Ви знаєте, що даром ясновидіння володіли багато пророків і святих, утілених на Землі в минулому і теперішньому.

Завіса трохи піднімається, коли ваші чотири нижніх тіла набувають певного ступеня чистоти, і ваша свідомість досягає того рівня, при якому вона не може злякатися деяких речей, що трапляються при взаємодії між світами. Людська свідомість насправді дуже обмежена. Вона обмежена тією роллю, яку ви виконуєте в цьому поточному житті, і вона обмежена вашої кармою, яку ви створили в минулих життях. Насправді ваша карма є тією перешкодою, яка стоїть між вами й тоншими світами. Ваша карма є енергією, щільною енергетичною субстанцією, що має дуже низькі вібрації за своєю частотою. І ці низькі вібрації є тією завісою, яка відділяє вас від нашого світу. Тому, улюблені, немає ніякої різниці між вами й мною, крім різниці в наших вібраціях. І коли ви отримуєте можливість за допомогою ваших старань і ваших заслуг позбавитися вашої карми, позбавитися ваших недосконалостей, то ви набуваєте здатності спілкуватися з нашим світом, перебувати в нашому світі. Діапазон вашого сприйняття світу розширюється, і ви набуваєте багато здібностей, які називаються дарами Святого Духа.

Тому мета моєї сьогоднішньої бесіди ‒ дати вам більш чітке розуміння, що тільки ви самі, ваші дії в минулому і теперішньому створили ту завісу, яка відділяє вас від Реального Світу Бога. А оскільки за задумом Бога все в цьому Всесвіті розвивається еволюційним шляхом, то наступний етап, якого ви неминуче досягнете, буде етап звільнення від карми ваших земних втілень. Ви позбавляєтеся вашої карми й піднімаєтеся на вищий енергетичний рівень.

І насправді позбавитися вашої карми можна декількома способами. Можна робити правильні вибори. Ваше життя є нічим іншим, як чергою ситуацій, у яких вам завжди дається можливість зробити один із двох виборів. Один з виборів наближає вас до Бога, а інший вибір віддаляє вас від Бога. Все дуже просто. І всю рiзноманiтність життєвих ситуацій можна звести тільки до цих двох виборів. І цей шлях є єдиним, котрого дотримуються всі люди, які прийняли втілення на Землі. Решта шляхів є допоміжними.

Вам знайомий такий шлях, як молитовна практика, коли ви за допомогою моментуму ваших сердець притягуєте додаткову Божественну Енергію у ваше життя і за допомогою цієї енергії розчиняєте ваші кармічні напрацювання.

Недавно вам розповіли про більш високу практику розчинення карми за допомогою пульсації чакр1. Але, на жаль, ця практика стає доступною тільки на достатньо високому рівні ваших духовних досягнень. Але головним для вас є все-таки прагнення до подолання вашого обмеженого стану, у якому ви перебуваєте внаслідок кармічних причин. Якщо ви знаєте діагноз, то вам легше знайти правильне лікування та застосувати це лікування у вашому житті. Тому все, що ви робите у вашому житті, є для вас способом подолання вашого обмеженого кармічного стану. Для цього ви й приймаєте втілення.

Такий Закон цього світу. Колись ви вибрали випробувати себе у втіленні як індивідуальності. Ви отримали свободу для проведення своїх експериментів. І ви стали використовувати Божественну Енергію на свій розсуд. Для цього вам була дана особистість. На певному етапі еволюційного розвитку ваша особистість була наділена розумом. А розум має властивості подвійності. Він має можливість вибирати, як використовувати свої здібності.

І в результаті ваших експериментів з вашим розумом ви стали огортати себе дедалі більше щільними енергіями, створюючи карму, тобто, використовуючи Божественну Енергію не відповідно до задуму Бога, а відповідно до задуму вашого власного розуму.

Ваша діяльність у щільному фізичному світі протягом мільйонів років створила навколишню дійсність, у якій ви перебуваєте. Ви знаєте, що навколишній світ є лише дзеркалом, у якому відбивається ваша недосконала свідомість. Це був етап, коли згідно з планом Бога для цього Всесвіту вам було дозволено експериментувати з Божественною Енергією відповідно до вашої вільної волі.

І зараз настає новий етап. На першому етапі ви занурювалися в ілюзію, а зараз настав етап повернення в Реальний Світ Бога. І за задумом Творця ті ж самі душі, які брали участь у створенні ілюзії, через свої дії повинні подолати цей ілюзорний прояв. І, передусім, вам необхідно відмовитися від вашого недосконалого творіння у своїй свідомості.

На першому етапі ви щораз більше занурюєтеся в матерію і дедалі більш  відділяєте себе від Бога. На другому етапі через ваше усвідомлення своєї Єдності з Богом ви повинні повернутися до реальної частини вас самих, відмовившись від ілюзії та звернувшись до Реальності.

Долаючи свій недосконалий стан, відпрацьовуючи свою карму, ви підвищуєте свої вібрації, і одночасно з підвищенням ваших вібрацій підвищуються вібрації навколишнього світу.

Ви долаєте себе, долаєте свою людську природу й набуваєте все більше й більше  Божественних якостей, поступово повертаючись до Божественної Реальності, з якої ваші душі прийшли у фізичний світ для експериментування.

Розбудити пам'ять вашої душі, задати вірний напрямок вашим прагненням і призначені диктовки, що даються нами через цього Посланника. І в ході вашого розвитку ви поступово набуваєте дедалі більш правильного бачення, і ви пізнаєте Божественну Істину й стаєте на певному етапі єдиними із цією Істиною.

Я намагалася сьогодні дати вам трохи інший погляд на те змінення, що відбувається зараз на Землі. І насправді всі змінення будуть можливі й стають можливими тільки з вашою допомогою, з допомогою прагнень ваших сердець і з допомогою тієї Божественної Енергії, яку ви проводите у ваш щільний світ.

І найближчим часом всі ви, хто читає ці рядки, повинні стати тими електродами, через які станеться насичення Світлом фізичного плану планети Земля.

І я бажаю вам успіхів на цьому шляху й подолання всього всередині вас, що заважає вам здійснити задум Бога для цієї планети.

Я ЄСМЬ Афіна Паллада.

 

 

 

_____________________

1Див. диктовки Улюбленого Вайрочани вiд 16 квiтня 2005 року й Господа Ланто вiд 12 квiтня 2005 року.