У нас попереду грандіозні можливості зі здійснення планів Бога для цієї планети Земля

Улюблений Циклопей

7 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Циклопей. Я ЄСМЬ який прийшов через цього Посланника зараз.

Я ЄСМЬ Елохім Циклопей. Я ЄСМЬ прийшов, щоб дати вам Божественне бачення ситуації на планеті найближчим часом.

Я творець світу форм, і я був тим, хто здійснював Божественне бачення при створенні проявленого світу форм.

Увесь прояв було створено за моєї участі. Я брав участь на всіх стадіях прояву матеріального Всесвіту. І я той, хто зберігає у своїй свідомості Божественне бачення для цього Всесвіту й план Бога для цього Всесвіту.

Я розпочинаю виклад свого бачення.

Проявлений світ форми у всій своїй різноманітності є необхідною частиною Творіння, коли вібрації Божественної одвічної Енергії, що лежить в основі цього Всесвіту, знижуються до мінімальної межі, найнижчої частоти спектру, яка можлива для цього Всесвіту.

Ви перебуваєте зараз у найнижчій точці проявленого світу. Ваші вібрації перебувають у найнижчій точці. І цій точці відповідає ваш проявлений світ.

Ви перебуваєте в цьому світі, тому що за своїми вібраціями ви відповідні навколишньому світові. Тому все, що вас оточує, здається вам реальним. Ви можете це побачити, ви можете це поторкати. Це ваш світ.

Однак той світ, який вас оточує, подібний до тієї частини айсберга, що розташована над поверхнею води. І ваше фізичне тіло є лиш незначною частиною вас самих, тією частиною, вібрації якої належать до найнижчої частоти прояву Божественної Енергії.

Але ваші тонші тіла, які оточують ваше фізичне тіло й не можуть бути доступні вашому фізичному зору, мають вищу частоту вібрацій. І ці тонкі структури значною мірою визначають ваш прояв у фізичному світі.

Ці ваші тонкі тіла, ваші тонкі енергетичні структури пов'язані між собою та пов'язані з вашим фізичним тілом через систему енергетичних центрів, або чакр.

Ви знаєте, що вздовж хребетного стовпа розташовані сім основних енергетичних центрів, пов'язаних з вашим емоційним тілом, ментальним тілом і ефірним тілом. Насправді, кількість енергетичних центрів, розташованих уздовж вашого хребта, значно більше. І є інші енергетичні центри, розташовані в інших частинах вашого тіла. Через ці центри здійснюється живлення вашого фізичного тіла Божественною Енергією.

Я не відкрию вам ніякого секрету, якщо скажу, що в більшості втіленого людства відсутній зв'язок між тонкими тілами й фізичним тілом внаслідок того, що їхні енергетичні центри не функціонують. І основною причиною, чому не функціонують ваші енергетичні центри, є ваша карма, щільна як патока енергія, яка обліпила ваші енергетичні центри й заважає їм пропускати Божественну Енергію. У кращому разі в людей відкриті або частково відкриті лише нижні чакри, які дозволяють їм іноді відчувати вібрації Божественної Енергії під час пережитих моментів насолоди природою, музикою або церковною службою.

Проте в більшості людства взагалі відсутня можливість отримувати Божественну Енергію безпосередньо за допомогою своїх чакр.

Але ви знаєте, що весь цей світ є тільки Божественною Енергією, що вібрує на різних частотах. І насправді в цьому Всесвіті не існує нічого, крім Божественної Енергії.

Тому, коли людина не може отримувати Божественну Енергію через свої чакри, вона фактично відокремлює себе від Бога й Божественної Реальності. Вона прирікає себе на смерть, оскільки втрачає зв'язок з Божественною Реальністю.

Тому, улюблені, існування фізичного тіла без зв'язку з тоншими планами прояву Божественної Реальності прирікає вас на смерть наприкінці циклу вашого фізичного життя.

І для вас є насправді питанням життя і смерті той вибір, який кожен з вас робить у цей складний для планети час.

Я сподіваюся, що я досить зрозуміло пояснив вам суть процесів, що відбуваються.

Якщо ви відкидаєте Божественну Реальність, якщо ви вибираєте відірване існування у фізичному, ілюзорному світі, то ви в буквальному сенсі прирікаєте себе на смерть.

Ось чому зараз на перше місце для вас виходить питання вибору, який світ ви вибираєте. Ілюзорний навколишній світ або світ Божественний. Тлінне або нетлінне.

І ті душі, які вибирають існування у фізичному світі, вибирають цей світ, прирікають свою тонку частину, свою безсмертну частину на небуття.

Не може існувати тільки та частина айсберга, яка розташована над водою.

Ви маєте весь айсберг або ви не маєте айсберга взагалі.

Я сподіваюся, що я дуже чітко виклав свою думку.

Якщо ви не даєте можливість Богові проявляти себе через вас, то яке значення маєте ви для Бога?

Ви всі є складовими частинами єдиного організму Бога, і якщо здоровий організм не буде звільнятися від мертвих, віджилих клітин, то цей організм прирікає себе на смерть.

Ви навіть не помічаєте, як ваш організм щохвилини звільняється від відмерлих клітин, від всього того, що нежиттєздатне в ньому.

Аналогія між вашим організмом і Всесвітом у такому випадку повна.

Ви самі робите вибір: ви спрямовуєте вектор вашої уваги на ілюзію або ви спрямовуєте вектор вашої уваги на реальний Божественний Світ.

Вам багато разів повторювалося в диктовках, даних через цього Посланника, що сталася зміна циклів. Розпочато цикл згортання ілюзорного світу. Розпочато цикл підвищення вібрацій фізичного світу, розпочато цикл переходу Божественного прояву на  тонший план.

Ви не можете сказати, що кожен з вас цього не чув. Ви мали можливість цілком усвідомлено своєю зовнішньою свідомістю зробити вибір. І більшість населення Землі вже зробила цей вибір на нинішній момент.

Тому найближчим часом буде відбуватися посилена диференціація між людьми, які обрали Бога, і між людьми, які обрали ілюзорний світ.

І ви будете спостерігати виявлення прихованих раніше здібностей і духовних дарів в одних та явну деградацію в інших.

Люди, які прирекли себе на відрив від Божественної Енергії, не зможуть найближчим часом проявляти себе в цьому світі. Тому що вони будуть позбавлені джерел енергії. Вони не зможуть більше брати цю енергію в інших, а власної енергії в них немає.

Люди, які зробили вибір на користь Бога, навпаки, отримають доступ до Божественної Енергії та зможуть виявляти цю енергію через свою істоту й творити справи Бога в щільному світі.

Улюблені, ви не можете торгуватися з Богом. Ви не можете більше віддавати енергію молитви для отримання благ у фізичному світі. Торг закінчено.

І я рекомендую тим з вас, хто ще не зробив усвідомленого вибору на користь Бога, поквапитися з вибором.

Нехай мерці ховають мерців. У нас попереду грандіозні можливості зі здійснення планів Бога для цієї планети Земля. І нехай вас не бентежить явна несправедливість і всілякі зловживання, які ви бачите навколо себе. Ніч темна перед світанком.

А світанок ось-ось займеться, і вже через кілька поколінь людей ви відчуєте, як зміниться планета.

Я не дав вам ніяких нових знань. Усе це ви вже чули багато разів з інших джерел. Можливо, я просто надав вашому погляду трохи інший кут зору. І я буду радий, якщо цей кут зору допоможе вам набути Божественного бачення на те, що відбувається навколо вас у фізичному світі зараз і дасть вам Божественне бачення тих грандіозних перспектив, що очікують цю планету в майбутньому.

Я ЄСМЬ Циклопей.