Настав час нового Виходу, який ви повинні зробити у своїй свідомості

Мойсей

1 квітня 2005 року

Я ЄСМЬ Мойсей, який прийшов через цього Посланника.

Я ЄСМЬ який прийшов!

Із часу тих подій, які описані в Біблії як Вихід євреїв з Єгипту, пройшли багато сотень тисячоліть. І насправді я втілювався на Землі з місією вивести П'яту Корінну арійську Расу з материка Атлантида на материк Євразія, тоді недавно сформований. Набагато пізніше ці події були перетворені й трансформовані в легендах і переказах різних народів і дійшли до сучасних читачів у тому вигляді, як вони викладені в Біблії.

Але ці події значно давніші.

Ми перебували на ворогуючому материку. Ішла безперервна війна між тими, хто зберіг у своїх серцях відданість Богові, і тими, хто, пам'ятаючи про свій Витік, усе-таки  піддався спокусам ілюзорного світу й використовував свої здібності для отримання вигід у цьому світі.

Усе було так само, як у ваші дні.

Були люди, які зберегли в собі іскру Божественності, і були ті, хто прийняв рішення використовувати Божественну енергію для затвердження власної влади й могутності.

Усе було так само, як зараз. Дуже небагато людей, які належали до нової Раси, що виросла в надрах старої Раси атлантів, були готові піднятися на наступний ступінь еволюційного розвитку.

Я втілився на Землі, і переді мною стояло завдання відокремити цей обраний народ, насіння майбутньої Раси, від загрузлої у гріху Раси атлантів, вивести цей народ у Землю Обітовану, з тим щоб материк, на якому панував гріх, був знищений водами, зметений з лиця землі разом з непокірними, небажаючими скоритися Волі Бога атлантами.

Я зібрав людей, які повірили мені, і повів їх у нову Землю на Схід.

Ці люди повинні були забути саме перебування на Землі гріха. Я дав їм новий Закон, записаний на скрижалях, Закон, який був зрозумілий і стверджував основні принципи, необхідні для розвитку нової людської Раси.

Яке ж було обурення та гнів, коли одного разу повернувшись після мого спілкування з Богом, я побачив мій народ, який танцює перед Золотим тельцем і вклоняється зовнішньому Богові, відлитому ним у формі, замість поклоніння Богові, який перебуває всередині них.

Я зазнав настільки сильний гнів, що розбив скрижалі, на яких був записаний Закон. І я розпорядився покарати винних так суворо, щоб після цього люди століттями пам'ятали й остерігалися слідувати шляхом поклоніння зовнішнім Богам.

Це було надзвичайно жорстоке покарання1, але я був у відчаї. Я не знав, як ще по-іншому можна було впливати на свідомість цих напівдиких людей.

І це було великим гріхом з мого боку. Я застосував силу й силою намагався змусити цих людей увірувати в істинного Бога.

Проте Закон Карми не був мною порушений. Був інший час, і моє бажання підвищити свідомість цих людей до свого рівня було щирим. Мало хто знає, що саме в тому житті я був покараний за свій вчинок. Мене вбив власний народ. Закон Карми було вдоволено.

А люди отримали найкраще повчання, яке відповідало рівню їхньої свідомості в той час.

Багато сотень тисячоліть по тому триває ця боротьба на фізичному плані планети Земля. Люди вбивають один одного, як іновірців. Багато хто продовжує відчувати стан ненависті й ворожнечі до кожного, хто має інші релігійні або моральні переконання, має навіть інший колір шкіри й інші звичаї.

Уся історія розвитку людства є безперервними війнами й боротьбою за владу, контроль і багатства цього світу.

Безперервна низка вбивств, насильств, воєн, лих, страждань.

Я не був надто жорстокий стосовно свого народу у своєму бажанні дати їм урок. Я діяв у рамках того рівня свідомості, який мав мій народ. Саме тому я кажу, що Закон Карми не був мною порушений.

І якби я намагався вчити мій народ у той час так, як багато сотень тисячоліть по тому вчили своїх учнів Будда, Христос, Зороастр, то навряд чи я знайшов хоча б кількох людей, які пішли б слідом за мною.

Був жорстокий час, і застосоване мною насильство було виправданим.

І ось прийшов інший цикл. Свідомість людства знову повинна бути піднесена на наступний рівень еволюційного розвитку. І так само, як за часів зміни Четвертої Раси П'ятою Расою, іде безперервна ворожнеча й війни.

Але ці війни набули ще більш руйнівного характеру. Жертвою останньої світової війни стали десятки мільйонів людей, і завдяки сучасним засобам комунікації в будь-який створений конфлікт миттєво втягуються всі країни.

Світ став схожий на порохову бочку, коли достатньо однієї іскри, щоб вся планета була розірвана на шматки.

У цих умовах на перше місце виходить відмова від прояву насильства в будь-якому вигляді. І передусім ви повинні відмовитися від насильства у своїй свідомості.

Так само, як ніч темна перед світанком, так само ці останні глобальні війни з їхніми багатомільйонними жертвами повинні безповоротно канути в минуле. Земля не здатна більше витримати жодної глобальної війни. Тому я прийшов дати вам це Вчення про ненасильство й про незастосування насильства.

Існував певний цикл у розвитку людства, який займав багато сотень тисяч років, під час якого було припустимо застосовувати насильство. І кармічна відповідальність навіть при вбивстві під час воєн і конфліктів не була настільки важкою, якою вона стає у ваш час.

І зараз я маю вам сказати, що відповідно до нового етапу космічного розвитку для вашої планети настає період, коли ви набуваєте кармічного боргу, не тільки коли здійснюєте фізичне вбивство, але навіть тоді, коли намагаєтеся подумки у своїй свідомості знищити своїх ворогів.

Настав час нового Виходу. Виходу для нової людської Раси, яка вже прийшла й продовжує приходити у втілення на зміну старій П'ятій Корінній Расі.

І настав час зробити Вихід у своїй свідомості, відокремитися у своїй свідомості від всього старого, віджилого.

Для людей нової Раси буде характерна передусім відмова від насильства в будь-якій формі. І це не означає, що насильство зникне з лиця Землі найближчим часом. Ні, так само, як потрібно було багато років, щоб виросло кілька поколінь людей, які не пам'ятали землі гріха Атлантиди під час того Виходу, так само буде потрібна зміна багатьох поколінь людей, перш ніж людство стане здатне відмовитися від насильства й почуття боротьби насамперед у своїй свідомості.

І будуть цілі території, населені людьми, які мають нову свідомість, і будуть території, на котрих буде переважати стара свідомість і старе мислення.

І поступово території, на котрих буде переважати старе мислення, одна за одною ітимуть під воду. І з'являться нові землі, на котрих будуть селитися люди, які належать до нової Раси. І відмінністю цих людей від тієї Раси, яка живе нині, буде поки тільки одне ‒ абсолютно новий рівень свідомості цієї Раси й неприйнятність для цієї Раси будь-якого почуття боротьби й насильства.

Настав час нового Виходу, який ви повинні зробити у своїй свідомості.

І ця нова свідомість надасть вам можливість незабаром звільнитися від більшості ваших прихильностей до старого світу й визволить вас невдовзі від кайданів самої плоті.

І не треба буде нікого карати з людей, які впираються у своєму небажанні слідувати віянням нового часу. Ці люди самі прирікають себе на покарання, а Матір-Земля подбає про очищення самої себе від цих людей.

Я ЄСМЬ Мойсей, і я знову прийшов,
щоб вказати вам Шлях вашого Виходу.

 

_____________________

1 Мойсей має на увазі наступну подію, описану в Біблії: "Вихід", глава 32.

"15.І повернувся, і зійшов Мойсей з гори, у руці його були дві скрижалі одкровення [кам'яні], на яких  написано було з двох боків: і на тому й на іншому боці написано було;

16. скрижалі були діло Боже, і письмена, написані на скрижалях, були письмена Божі.

19. Коли ж він наблизився до табору, то побачив тельця і танці, тоді він розгнівався і кинув скрижалі з  рук своїх і розбив їх під горою;

20. і схопив він тельця, що зробили вони, і спалив на вогні, і стер на порох, і розсипав по воді, і дав її пити синам Ізраїлевим.

26. І став Мойсей у брамі табору й сказав: Хто за Господа, [іди] до мене! І зібралися до нього всі сини Левіїни.

27. І він сказав їм: так говорить Господь Бог Ізраїлів: покладіть кожен меча свого на стегно своє, пройдіть  табором від брами до брами й назад, і вбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого.

28. І зробили Левіїни сини за словом Мойсея: і впало того дня з народу близько трьох тисяч людей".