Настав момент, коли ви у своїй свідомості повинні відмовитися від будь-якого прояву боротьби

Улюблений Ель Морія

20 березня 2005 року

Я ЄСМЬ Ель Морія! Я ЄСМЬ прийшов!

Улюблені, ви впізнали мене? Прислухайтесь до моїх вібрацій. Є дещо, що стоїть за всіма словами й образами, і це Божественна Реальність, яку неможливо сплутати ні із чим.

Я прийшов до вас із цієї Вищої Реальності, щоб дати наступне Вчення.

Коли я перебував у втіленні останнього разу, і ви чули про це втілення як Ель Морії, я приходив з метою дати західним учням частину таємних знань, якими володіли посвячені із часів стародавньої Лемурії та Атлантиди. Доступ до цих знань був відкритий для дуже небагатьох посвячених, які приходять у втілення знов і знов, щоб підтримувати полум'я Істини палаючим у цій фізичній октаві.

Вогонь Істинного Знання ніколи не згасав, але він був доступний дуже малому колу людей, які ретельно охороняли ці знання від профанів і неофітів.

Ми, три царі ‒ Ель Морія, Кутхумі й Джвал Кул ‒ утілилися в 19 столітті й отримали можливість дати частину таємних знань, якими володіли лише найвищі посвячені на цій планеті. Нам вдалося створити організацію "Теософське Товариство" для поширення цих знань.

Унаслідок негативного ставлення Заходу до всього, що приходить з Індії і Тибету як до нижчого знання в порівнянні зі знаннями, якими нібито володіли кращі розуми того часу, ми змушені були використовувати посередників, які мали здібності з приймання та трансляції образів і знань, що містяться в наших фізичних розумах. Таким приймачем інформації служила О.П.Б., наша віддана учениця та послідовниця. Ми також використовували кількох людей, які належали до аристократичних кіл Англії, для просування наших ідей.

Під нашу диктовку було написано декілька книг. Ми ретельно вивіряли все, що надходило до друку, щоб якомога якісніше донести Істину. І дійсно, усі праці, що вийшли через Блаватську, містили Істину, але форма подання матеріалу була навмисно заплутана, щоб цією Істиною могли скористатися тільки ті душі, які перебувають у втіленні, котрі отримають необхідні ключі для розпізнання цієї Істини.

Наше завдання було виконане блискуче. Ми залишили на Землі матеріальне свідчення давньої Істини у вигляді надрукованих праць Блаватської.

Хоча, звичайно, справжнє авторство цих книг залишалося за нами.

І ми досягли поставленої мети. Творча думка кращих розумів Заходу набула правильного напряму. І кинуте нами зерно знання проросло в багатьох езотеричних вченнях у наступному 20 столітті.

Ми не могли дати наше Вчення в Росії. Тому що ця країна була найбільш сприйнятлива до отримання цього знання, саме через те, щоб це знання не було доступне росіянам, були зроблені всі спроби з боку нашої опозиції, щоб це Вчення поширилося в Росії із запізненням на цілих 100 років .

І коли воно, нарешті, прийшло в Росію, це знання вже було розбавлене й замутнено багатьма іншими Вченнями, народженими на землі Америки.

І хоча в основі цих езотеричних вчень лежали знання, викладені нами в наших працях, опублікованих через Блаватську, усе ж спотворення, властиві американському мисленню, присутні в цих вченнях великою мірою.

І якщо ми, коли давали знання, навмисно заплутували інформацію, щоб не оголити Істину перед непідготовленими розумами, то в нових американізованих вченнях істина була розбавлена брехнею без жодного нашого бажання.

Ці американізовані сурогати дійшли, нарешті, до Росії. І користь була хоч би в тім, що люди звернулися до праць Блаватської, за вірогідність яких ми несемо особисту відповідальність, тому що самі брали участь у створенні цих книг.

Проте в розумах щирих учнів сталася плутанина, пов'язана з тим, що було відзначено багато протиріч між новими американізованими вченнями й ученнями, які давали ми.

Оскільки нові вчення були дані простою й доступною мовою, то перевага була надана саме цим новим вченням.

Однак настав час, коли виникла нагальна необхідність прояснити основне й головне протиріччя. І це стосується питання падіння ангелів і питання падіння Люцифера.

У минулому році ми зробили спробу через нашого Посланника Тетяну дати більш простий виклад питання падіння ангелів і питання падіння людства, роз'яснюючи й проясняючи виклад "Таємної Доктрини".

І ось зараз я змушений знову повернутися до цього питання, тому що ми бачимо, що це питання зараз для кращих наших учнів вийшло на перший план.

Тому ми наполягаємо на тім, щоб ви уважніше розглянули цю тему так, як вона викладена в "Таємній Доктрині".

Настав момент, коли ви у своїй свідомості повинні відмовитися від будь-якого прояву боротьби, серед якої і боротьби з упалими ангелами.

Насправді в цьому питанні стикнулися два погляди, два підходи до погляду на історію людства й погляду на концепцію розвитку Всесвіту. Це підхід, характерний східній філософії, що відобразився в релігійних системах Індії і Тибету, і підхід, притаманний західній свідомості й запозичений зі світогляду, властивого західній християнській думці й цим американізованим новим вченням.

Росія, як країна, що розташована між сходом і заходом за своїм географічним положенням, має потенціал вмістити й засвоїти обидві філософські системи.

Тому ми знову приходимо через російського Посланника, щоб направити вашу думку.

Краще, ніж питання падіння ангелів і так званого заколоту Люцифера викладені у працях, написаних нами, коли ми перебували у втіленні, ці питання не викладені ніде.

Тому настав час переосмислити знання, дані в минулому, і підняти ваше уявлення про Істину на новий рівень.

Щоразу, коли у вас виникає бажання боротися з упалими ангелами, згадуйте, що кожен з вас має цього ангела в якості так званого п'ятого принципу, або Я Христа 1.

Ви не можете боротися із частиною самих себе. Ваше завдання якраз допомогти цьому упалому ангелу повернутися Додому до Бога. А заважають йому це зробити ваші чотири нижніх тіла, обтяжені накопиченим вами кармічним багажем за тривалі й тривалі втілення на Землі.

Тому всі зусилля повинні бути спрямовані вами на те, щоб розстатися з нереальною частиною вас самих, вашим его, вашими кармічними нашаруваннями й підняти свою свідомість до рівня вашого Я Христа, вашого Ангела-Охоронця. Це наступний етап еволюції, і він станеться, як би сильно ви не чинили опір і як би не чіплялися за будь-яку послужливо надану вам систему, що веде вас на шлях боротьби.

Згадайте Вчення Ісуса, згадайте Вчення Будди. Хтось із них вчив боротись з упалими ангелами?

Перечитайте Біблію. Навіть у цьому не зовсім чистому, з нашого погляду, джерелі можна знайти вірні уявлення про історію розвитку Землі, якщо прочитати ці цитати, скориставшись ключами, даними в "Таємній Доктрині".

Багато зусиль і багато енергії ми витратили на те, щоб подолати опір зовнішньої свідомості Тетяни, подолати будь-яке шанування попередніх Посланників і подолати поняття про упалих ангелів, дані через цих Посланників з Америки.

Тому я кажу, поки існує можливість говорити через цього Посланника, і я стверджую, що час змінився і необхідно зійти на новий рівень усвідомлення Божественної Істини.

Ви можете вибирати. Ви можете розмірковувати. Проте не забувайте, що є космічні терміни, і ті, хто не вкладуться в ці терміни, будуть ковтати дорожню пилюку.

Я ЄСМЬ Ель Морія Хан.

 

 

_____________

1 Див. главу «Падіння Ангелів» у книзі Т.М.Мікушиної «Добро і Зло. Приватне прочитання «Таємної Доктрини» О.П.Блаватської». – Омськ, Видавничий Дім «СіріуС», 2007.