Учення про смирення

Улюблений Сурія

3 січня 2006 року

Я ЄСМЬ Сурія, який знову прийшов до вас!

Стан справ на планеті Земля нормалізувався, і я готовий повернутися до упорядкованого ходу подання знань та інформації, яких ви потребуєте.

У міру того як ми приходимо, щоб поговорити з вами, ви маєте можливість розширення вашої свідомості й вашого сприйняття світу. І навіть якщо іноді вам здається, що ви не почерпнули нічого нового з будь-якої диктовки, не спокушайтеся. Вам властиво перебільшувати ваш рівень досягнень, на якому ви перебуваєте зараз. Тому однією з основних наших до вас вимог є почуття смирення. Почуття смирення не говорить про те, що ви маєте принижуватися та плазувати. Ні, це буде неправильно зрозуміла смиренність і помилково зрозуміле служіння.

Тому що почуття смирення, передусім, передбачає той стан, коли ви відчуваєте вашу єдність із Творцем. Ви настільки явно й настільки піднесено починаєте сприймати Творіння, навколишній світ, і ви відчуваєте настільки побожний трепет і любов, яка переповнює вас, що готові на все, щоб тільки якомога довше втримати цей стан вашої свідомості.

Ви готові пожертвувати всім, що у вас є, пожертвувати навіть вашим фізичним тілом, вашою душею, усім вашим єством. Тому що, за великим рахунком, ви розумієте, що немає ніякої жертви з вашого боку. Ви настільки відчуваєте свою єдність із всім навколишнім життям, і ви настільки глибоко переймаєтеся почуттям єдності з Творцем, що для вас перестає існувати перешкода у вигляді вашого его, яка роз'єднує вас і мене, вас і Бога, вас і кожну частинку життя. І в цьому стані ви відчуваєте безмежну вдячність до милості Творця. І немає нічого у вашому земному світі, що можна було б порівняти зі станом тихої радості й безпричинного щастя, які вас огортають. І в цьому стані ви, нарешті, здатні відчути той побожний трепет, який дозволяє вам взяти на себе будь-яку відповідальність і будь-яке випробування, якщо на те буде Божа Свята Воля.

Ні, це почуття ніяк не може бути схоже на рабство. Кожен раб глибоко в душі ненавидить своє рабське становище й ненавидить свого господаря. І ніколи не втрачає надію на свободу. Ваша ж смиренність походить з почуття повної свободи, безмежної свободи. Ви відчуваєте, що справжня свобода вас як індивідуальності починається тільки тоді, коли ви вступаєте у відношення повного підпорядкування Божественному Законові, який існує в цьому Всесвіті. Ви підкоряєтеся Вищому Законові й одночасно здобуваєте необмежену свободу діяти в рамках цього Закону.

Вам здається, що мої слова містять внутрішнє протиріччя. Я не кваплю вас і не змушую, щоб ви вважали мої слова за абсолютну Істину. Просто розмірковуйте над моїми словами. Аналізуйте те, що ви маєте в навколишньому світі, ті ваші уподобання, які ви відчуваєте до речей вашого світу. І спробуйте зрозуміти, що насправді ви перебуваєте в рабській залежності від речей вашого світу. Ви перебуваєте в такій залежності, що, насправді, є рабом ваших речей і, як наслідок, рабом обставин вашого світу. І перед вами рано чи пізно постане питання, яку свободу вибрати. Свободу реальну, Божественну, яка звільняє вас від рабської залежності від речей вашого світу. Або ви як і раніше вважаєте за краще перебувати в ілюзорній свободі, яка характеризується тільки однією якістю ‒ свободою не дотримуватися Закону, який існує в цьому Всесвіті.

Подумайте й зважте. Що ви маєте зараз і що ви можете мати, варто вам висловити ваше бажання та стати на шлях звільнення від вашого его, стати на Шлях Посвячень, заповіданий вам всіма пророками й всіма засновниками колись існуючих на Землі релігій.

Як би не були спотворені ці релігії в подальшому ревними послідовниками, усе ж основна якість Божественного смирення не могла бути вилучена й видалена зі священних книг. Єдине, що могло статися і сталося, ті люди, які привласнили собі право говорити від імені Бога, стали вимагати замість якості Божественного смирення та покірності Волі Бога якості підпорядкування тим законам, які існують у людських релігіях і церквах.

Ви пам'ятаєте, що ми говорили вам про те, що будь-яка якість і будь-яка обставина, котра існує у вашому світі, може бути спотворена й носить двоїстий характер. Сьогодні ми зупинилися з вами на якості смирення в її істинному значенні й спотворенні цієї якості земними керівниками.

Тому завжди, коли ви розмірковуєте про будь-яку якість, намагайтеся аналізувати, наскільки ця якість, яка існує у вашому світі, відповідає своїй Божественній природі. І якщо ви будете міркувати й аналізувати кожну якість, з якою ви стикаєтеся у житті, на відповідність її Божественному зразкові й прибирати й відсікати від неї все те, що не від Бога, усе те, що прилипло до цієї Божественної якості й спотворило її, то ви зможете досягти досконалості, прибираючи непотрібне й залишаючи тільки Божественне у всьому, що вас оточує.

І цей процес не триватиме одне життя або кілька життів. Тому що все ваше існування на планеті Земля, усі тисячі й мільйони ваших втілень призначені тільки для того, щоб відділяти й розділяти всередині вас самих те, що від Бога, від того, що створено вашою людською свідомістю. Ви подібні до Богів, і, подібно до Бога, який створив весь Всесвіт, ви творите ілюзію вашого світу за допомогою вашої вільної волі й вашої свідомості. Але потім настає поворотний момент, точка, починаючи з якої ілюзія повинна бути згорнута. Ви у своїй свідомості піднімаєтеся на рівень розуміння вашого Божественного призначення та починаєте у своїй свідомості процес розділення реального від нереального, Божественного від ілюзорного.

Я показав вам це на прикладі якості Божественного смирення та його людського аналога. І точно так само ви можете взяти й проаналізувати інші людські якості: любов, відданість, досконалість, віру. У кожній якості, як ви її розумієте, присутня Божественна першооснова й ілюзорна домішка.

За допомогою вашої свідомості ви здатні почати процес розпізнавання та відділення Божественного від ілюзорного.

Саме таким шляхом ви стаєте співтворцями з Богом. І саме таким шляхом ви стаєте здатні творити Божественну реальність навколо вас самих.

Тому не відкладайте в довгу шухляду, беріться до вашого основного призначення та відділяйте реальне від нереального у ваших розумах та у ваших серцях.

І насмілюся вас запевнити, це набагато цікавіша справа, ніж будь-яка з ваших людських справ. І найголовніше, що будь-яка ваша людська справа може бути також розглянута з погляду поєднання в ній Божественного й людського. І чим вищого рівня розвитку свідомості досягає людина, тим тонші грані у своїй діяльності, що відділяють реальність від ілюзії, вона починає розрізняти.

Ви буквально знімаєте один покров ілюзії за одним, і ці покрови з кожним новим вашим кроком до реальності стають все тонше й тонше.

Ми говорили сьогодні про смирення, і ми говорили сьогодні про свободу, і ми говорили сьогодні про будь-які якості вашого світу, яким ви повинні надати Божественне звучання.

І це ті чари Бога, і те призначення, якому ви повинні слідувати.

Я покидаю вас і залишаю вас наодинці з вашими думками.

Я ЄСМЬ Сурія,
і я приходив для навчання вас Вічному Законові.